Häglinge.se


Start

 

                    Kopparsmedjan        

Kopparsmedjan ligger vid infarten till Häglinge by på vägen från Rickarum.

Smedjan, som ligger inne på gårdsplanen, har en vindflöjel som är försedd med bokstäverna I.S:S.F.S och årtalet 1852.

Johannes Sjöström flyttade från Kristianstad till Häglinge 1842. Om han byggde smedjan först 1850 för att förstärka inkomsterna genom kopparslageri, eller kanske smedjan byggdes genast efter tillträdet 1842 och vindflöjeln sattes upp på smedjan först 1850 vet vi inte.

Byggnadens vägg mot gården är en "bålevägg", de övriga tre väggarna är uppförda av gråsten. Taket är täckt med halm.

Blåsbälgen som är nyrenoverad av sockengillet är det enda verktyg som finns kvar inne i smedjan. Så sent som på 30 talet fanns dom flesta verktygen kvar och vi jobbar aktivt för att återfinna verktygen.

Vissa verktyg har vi lyckats spåra upp bland annat det stora smidesstädet.

Gravsten över Kopparslagaren Johannes Sjöströms vilorum, som Sockengillet har renoverat och åter rest .